ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

AZƏRBAYCAN TARİXİ (HUMANİTAR FAKÜLTƏLƏR)

 

Kafedra 1941-ci ildə yaradılmışdır. Kafedranın yaradılmasında akademik Z.İbrahimovun, inkişafında isə professor M.Əfəndiyevin, professor S.Əliyarlının, profesor Q.Bayramovun müstəsna rolları olmuşdur.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

 

Tədris olunan fənlər:

Azərbaycan tarixi
Azərbaycanın siyasi tarixi

BDU-nun bütün fakültələrində “Azərbaycan tarixi” fənni öyrənilir. Bu fənn tələbələrə Vətən tarixindən dərin bilik vermək, tarixin siddiyyətli və mürəkkəb dövrlərindən baş açmaq, tariximizdə baş vermiş hadisələri obyektiv, məntiqi qiymətləndirmək məqsədilə öyrədilir. Azərbaycan tarixi fənninin öyrənilməsi tələbələrə xalqımızın tarixini ən qədim zamanlardan bugünədək izləməyə imkan verir. Eyni zamanda son zamanlarda xalqımızın tarixində qaranləq qalmış müxtəlif anların düzgün və qəqiqliklə araşdırmaq da mümkün olur. Vətən tarixinin dərindən öyrənilməsi gəncləri Vətənə məhəbbət və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməyə və onun analitik təhlil qabiliyyətinin inkişafına imkan verir.

Azərbaycan tarixinin qiymətləndirilməsi metodları aşağıdakılardır: seminar məşğələləri, tədris, mühazirə mətninin tərtibi, imtahanlara yazılı (əyani şöbələrdə) və testlər(qiyabi şəbələrdə) vasitəsilə.

Kafedranın elmi istiqamətləri

Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa edilməsi, sosiaı-iqtisadi inkişaf və dövlət quruculuğu XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı Azərbaycan II Respublika dövründə (sosial-iqtisadi və mədəniyyət tarixi) 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi vəziyyəti

 

 

Bookmark and Share