ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Əziz Boran

ƏZİZ BORAN ORDUXAN oğlu

Tarix elmləri namizədi. Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının dosenti
Telefon: +(994)12 439-08-37
e-mail: boranaziz@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1954-ci il dekabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun Mərzili kəndində anadan olmuşdur.
 • 1972-cı ildə Ağdam rayonunun Mərzili kənd orta məktəbi əla qiymətlə bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-1976-cü illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu Tarix fakültəsinin əyani şöbəsini əla qiymətlə bitirmişdir
 • 1986-cü ildə «Azərbaycan SSR-də sosialist mədəniyyətinin inkişafında fəhlə sinfinin iştirakı (1971-1980-ci illər)» mövzsusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.
 • Hal-hazırda «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qaçqınlar problemi» mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1976-1981-cü illər Ağdam rayonu Mərzili kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.
 • 1981-1984-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində SSRİ tarixi ixtisası üzrə əyani aspiranturada təhsilini davam etdirmişdir.
 • 1985-ci fevral-1986-cı il dekabr SSRİ tarixi kafedrasında laborant,1986-cı ilin dekkabrından bu günədək Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında müəllim işləyir.
 • Hüquq, Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər, Filologiya fakültələrində, Tarix fakültəsinin bakalavr və magistr pillələrində Azərbaycan tarixi, Azərbaycanda sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə (1920-1991-ci illər) fənlərindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 45 adda elmi məqalənin və 3 kitabın müəllifidir, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi», üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Tədqiqat işində 1920-1991-ci illərdə Azərbaycanda sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə, ADR dövründə qaçqınlar probleminin həlli, Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı tarixinin öyrənilməsi və digər məsələlər mühüm yer tutur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2002-ci il mayın 23-25-də Türkiyədə keçirilən «Türkiyənin erməni məsələsi» adlı Beynəlxalq elmi konfransda iştirak edərək orada «Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri» mövzusunda məruzə etmişdir.Məruzə konfransın materiallarında dərc olunmuşdur.
 • 2003-cü ilin mart-may aylarında Bakıda «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri» mövzusunda keçirilən Beynəlxalq elmi sessiyada çıxış etmişdir. Məruzə konfransın materiallarında dərc olunmuşdur.
 • Azərbaycan Vümhutiyyətinin Qars qaçqınlarına yardım. Türkiyə Respublikasının Qars şəhərində Qars valiliyi və Qars Qafqaz Universitetinin birgə təşkil etdiyi beynəlxalq elmi konfransın materialları Türkiyə 2013.
 • “Azərbaycan adının anlamı və tarixi ərazisinin doğru öyrədilməsinin gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsində əhəmiyyəti” mövzusunda Azərbaycan Universiteti ilə Vergilər Nazirliyinin tədris mərkəzi ilə birgə təşkil etdiyi beynəlxalq konfransda məruzə. Şamaxı, 2017 iyul. V Beynəlxalq elmi konfransın,materialları, Bakı, 2017 s.455-467.
 • AZƏRBAYCAN adına bəzi dövlətlərin reaksiyası və cümhuriyyət rəhbərlərinin buna cavabı. PROCEEDING of the International Conference on SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITARIAN SCIENCES DEDICATED TO THE 95TH ANNIVERSARY OF THE National leader Haydar Aliyev, May 14-15, 2018 Baku, Azerbaijan, s.397-403
 • Güney Azərbaycanda Ermənlilərin törətdiyi soyqırımın ideoloji əsasları. həmmüəllif Kəmalə Nəcəfovnan. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May. 2018 il. s.209-213

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Müharibəyə qarşı sülh uğrunda. Bakı, 1987
 • Azərbaycan Evliyə Çələninin 1954-cü il «Səyahətnaməsi»ndə. Bakı, 2000(Z.Bayramlı ilə birlikdə)
 • Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri. Bakı,2008-12-24
 • Azərbaycanda sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə (1920-1991-ci illər) fənnindən magistr pilləsi üçün proqram. Bakı, 2007; yeniləşdirilmiş nəşr, 2008.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və qaçqınlar problemi.// AXC-nin aktual problemləri, beynəlxalq elmi sessiyanın materialları. Bakı,mart-may 2003.
 • Ali məktəblərdə milli-azadlıq hərəkatı mövzunun tədrisi təcrübəsindən. BDU-nun Xəbərləri.Humanitarelmlər seriyası.№ 2, 2007.
 • Milli-azadlıq hərəkatı tarixinin dövrləri haqqında qeydlər.// Tarix və onun probblemləri.Bakı, № 4, 2007
 • Ünvan-təqvim də qaçqınlar mələsi. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının materialları Humanitar elmlər 2009.
 • Parlament sənədləri qaçqınları tarixini öyrənən mənbə kimi. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri I Beynəlxalq elmi konfransının materialları Bakı 3-8 may 2010.
 • İstiqlal tariximizdə Gəncə əzəli və şanlı adın bərpası uğrunda mücadiləyə bir baxış Türkiye, THakemli bilim ve Kültür dergisi jurnalı N2 2010.
 • Azərbaycan Ermənistan münasibətləri tarixi monografiya, Bakı, 2010.
 • Qaraman və Abdal toponimlər Ümumtürk arealında. Azərbaycan Tarix qurumu və BDU Tarix fakültəsinin Türk Dünyası: dünəni və bu günü mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları 23-24 may 2011.
 • Baran,Baranı, Baranlı: Mənası və Ümumi türk arealında yeri. Tarix və Onun problemləri, N4. 2016
 • Yelixavetpol və Kirovabadın əvvəlki adı Gəncə ilə əvəzlənməsi, uğrundakı münarizə tarixinə  dair Gəncə adının bərpası uğrundakı mübarizəyə töhfə vermiş tanınmış Vətəndaş alim, professor, əməkdar elm xadimi S. Əliyarlının əsir xatirəsinə ithaf edirəm. Tarix və Onun problemləri N4, s. 36-45. 2016.
 • Ümumiyyətlə işlənilməyən mövzulardan diri də Xocavənddir”. Bakı, 2017, “Xocalı yaddaşı” jurnalı, s.265-270.
 • .”Azərbaycan adının anlamı və tarixi ərazisi” (azərbaycan, rus, ingilis dillərində). Bakı, “Mütərcim” nəşriyyatı, 2017, 96 s.
Bookmark and Share