ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

MƏLİKLİ RƏNA

MƏLİKLİ RƏNA AĞARZA qızı

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş metodisti və saathesabı müəllimi
Telefon:
+(994)12 439-08-37

Email: ranamalikli@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1959-cu il yanvarın 18-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1973-cı ildə Bakı şəhəri 31 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) kitabxanaçılıq və biblioqrafiya fakültəsinin axşam şöbəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-cü ilin oktyabr ayından Sov-İKP tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında laborant, 1993-cü ildən baş laborant vəzifəsində çalışır.
 • 1996-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının dissertantıdır.
 • 1999-cu ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzR) kafedrasının baş metodisti və 2006-cı ildən saathesabı müəllimi işləyir.
 • Filologiya və Əcnəbi vətəndaşların hazırlıq fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 2 elmi məqaləsi, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi», üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixi XIX –XXI əsrlər dövrüdür. Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Tədqiqat işin araşdırılmasında Azərbaycanda «Yaşıllar hərəkaıt»nın fəaliyyəti və ekololoji durumun öyrənilməsi əsas yer tutur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Müasir dövrün və Azərbaycanın bəzi gkoloji problemləri tarixindən // BDU Xəbəbrləri.Humanitar elmlər seriyası, Bakı, № 3, 2007. Müasir dövrün ekoloji problemlərinin tarixi aspektləri.// Tarix və onun problemləri, Bakı, № 2, 2006.
 • Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan tərəqqisində onun yeri. Vagif Nəbiyevən həmmüəllif BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N3 2015.
 • Ölkəşunaslığ bakalavr proqrammı. 2018
Bookmark and Share