ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Şahverdiyev Ələmdar

ŞAHVERDİYEV ƏLƏMDAR ƏLİ OĞLU

Tarix elmləri namizədi, müəllim
+(994) 12 439-08-37

E-mail: alamdarshahverdiyev@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci il noyabrın 2-da Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunun Minkənd kəndində anadan olmuşdur.
 • 1979-cı ildə Minkənd orta məktəbini bitirmiş

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1990-cü ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin əyani şöbəsini dövlət təqaüdü ilə bitirmişdir.
 • 2004-cü ildə «Trabzon və Batum sülh konfransında Azərbaycan məsələsi» mövzsusunda dissertasiya müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir. 1993-cü ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında müəllim işləyir.
 • 1979-81-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir.
 • 1993-cu ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının müəllimi vəzifəsini icra edir.
 • Hüquq, tarix, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər, şərqşünaslıq,sosial elmlər və psixologiya, ilahiyyat fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 15 adda elmi əsəri, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi», üzrə 5 proqramı nəşr edilmişdir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir.
 • Tədqiqat işində Zaqafqaziya Seyminin Osmanlı Türkiyəsi ilə diplomatik münasibətlərinin tədqiqi mühüm yer tutur.
 • The role of Caspian Basin on the political and economic life of Azerbaijan in XIX century and at the beginning of XX century. Research project in Erasmus Mundus ECW Programme of the Anger University Certificate. 2010.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. Bakı.2005(müəlliflərdən biri)
 • Trabzon və Batum konfranslarında Azərbaycan məsəlsi.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemləri..Beynəlxalq elmi sessiya.Bakı, 2003.
 • Averilla Qorriman planının Azərbaycana dair müddəaları (1918-ci il).Bakı, Tarix və onun problemləri jurnalı, № 3, 2007.
 • Xəzər hövzəsinin tarixinə dair.// Bakı, Tarix və onun problemləri jurnalı, № 4, 2008.
 • Cümhuriyyet dönemi Azərbaycan Milli burjuaziyası; hayriye, faaueleri mu eğitim alanına katkıdaki (1918-1920) Böyük Devletler Kıskacında Bağımsəz Azerbaycan (1918-1920) türk dilində Türkiye İQ Küdtük sanatı yayımçıdıq, 2010 səh 355-365.
 • Azərbaycan tarixi XIX-XXI əsrin əvvəli, Ali məktəbləri üçün mühazirələr kursu. Kitabla Şimalı Azərbaycan 1905-1914-cü illərində adlı fəsil. BDU nəşriyyətlı, 2010 səh 152-177
 • Dünya ziyalılarının yaranasında Xəzər regionun rolu. Dirçəliş XXI əsr noyabr-dekabr. 2011.
 • XIX əsrin əvvəlləri Rusiya, Fransa, İngiltərə, və İranın Azərbaycan uğrunda mübarizəsi. Tarix və Onun problemləri N4, 2012.
 • Xəzər hüvzəsinin tarixi və geostrateji əhəmiyyətinə dair . Dirçəliş XXI əsr, 2012 səh.171-172.
 • Qafqaz Albaniyası tarixi proqram Bakı, Azərbaycan Universiteti2013.
 • XX əsrin milli-azadlıq hərəkatı proqram Bakı, Azərbaycan Universiteti, 2013.
 • Qafqaz Albaniyasının tarixi üzrə metodik proqram, BDU 2013.
 • Xəzər hövzəsi regionunun tarixi və geostrateji mövqeyi haqqında Ümummimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi və hakimiyyətə qayıdışının 20 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları Azərbaycan Universiteti, Bakı 8 iyun 2013
 • Mandatlıq sistemi və Azərbaycan müstəqilliyi məsələsi. İçəri Şəhər Dövlət  Qoruğunun təşkil etdiyi elmi konfransın materialları Bakı 14 may 2014-cü il.
 • 1918-ci il müstəqillik ərəfəsində Azərbaycanda beynəlxalq vəziyyət.Xalq Cümhuriyyəti - 100: Müsəlman Şərqində ilk Parlamenti Respublika 21-23 may 2018-ci il Beynəlxalq Elmi Konfransın Xülasələri s.54
 • 1918-ci il müstəqillik ərəfəsində Azərbaycanda Beynəlxalq - Siyasi vəziyyət. Azərbaycan Xalq Cümnhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın Materialları 21-23 May. 2018, s. 246-250
 • 1918-ci il Müstəqillik Ərəfəsində Azərbaycanda Beynəlxalq-Siyasi vəziyyət. // Bakı Universitetinin Xəbərləri, N2, 2018, s. 113-122
Bookmark and Share