ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Nəbiyev Vaqif

Nəbiyev Vaqif Rəşid oğlu

Baş müəllim, Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəllimidir.
Telefon:+(994)12 439-08-37

E-mail: vaqifnabiyev@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1947-ci il noyabırn 30-da Gürcüstan Respublikasının Marneuli şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1966-cı ildə Marneuli şəhəri 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti) jurnalistika fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ilin aprel ayından 1974-cü ilin fevral ayınadək «Maarif» nəşriyyatnıda korrektor işləyib.
 • 1974-ci ildən BDU Sov.İKP tarixi (siyasi tarix) kafedrasında baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1999-cu ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəlimi işləyir.
 • Tarix, Sosial elmlər və psixolorgiya, Əcnəbi təbələrin hazırlığı fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 30-dan  elmi əsəri, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi» üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Siyasi tarixi, Azərbaycan Müasir Tarixi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanın tərəqqısında regionaların sosial-iqtisadi inkışafı Dövlət Proqramının rolu ( 2004-2018-cı illər)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Respublikanın xarici siyasətində dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi məsələsi» // Heydər Əliyev və dünya azərbaycanlıları» mövzusunda ali məktəbləoarası elmi konfransın materialları. Bakı, 2004
 • «Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında diasporun rolu»// 31 dekabr dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə həsr olunmuş ali məktəblərarası elmi konfransın materialları. Bakı, 2006
 • «Oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət»// Tarix və onun problemləri. № 3-ə əlavə. Bakı, 2007.
 • İlham Əliyev-Heydər Əliyevin siyasətinin davamçısıdır. // Ümummilli lider Heydər Əlityevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008
 • Bakı Dövlət Universitetinin yetirdiyi görkəmli adim və ictimai xadim. Tarix və Onun problemləri N4 2010. səh 245-251
 • Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyinin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu. Qarapapaqlar aylıq elmi-kütləvi dərgi N8 oktyabr Tbilisi 2011.
 • Ərəb Baharı hərəkatları və müasir dünya. Qanun və kriminal N3. 2012.
 • Müasir Dövrdə Çin-Pakistan münasibətləri və onun dünya siyasətinə təsiri-Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektlər mövzusunda keçirilmiş elmi -praktik konfransın materialları Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı 2013.
 • Respublikada kənd təsərrüfatının bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğunlaşdırılması və onun nəticələri. Tarix və Onun problemləri N3 2014.
 • Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan tərəqqisində onun yeri BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N3 2015.
 • Azərbaycanın iqtisadi və siyasi həyatında neft müqavilələrinin rolu”. Bakı Unuversiteti Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 3, 2017 s.
 • Azərbaycanda Sənayenin Dinamik inkişafı və onu Şərtləndirən amillər. həmmüəlif // Tarix və Onun Problemləri, N3, 2018, s.295-303
 • Azərbaycanda Nəqliyyat, Tikinti və Rabitə Sahəsində Uğurlar və Perspektivlər (2003-2010 cu illər). həmmüəllif Nərmin İsmayılzadə Tarix və Onun Problemləri, N3, 2019, s.184-189
Bookmark and Share