ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Nəbiyev Vaqif

Nəbiyev Vaqif Rəşid oğlu

Baş müəllim, Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəllimidir.
Telefon:+(994)12 439-08-37

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1947-ci il noyabırn 30-da Gürcüstan Respublikasının Marneuli şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1966-cı ildə Marneuli şəhəri 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti) jurnalistika fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ilin aprel ayından 1974-cü ilin fevral ayınadək «Maarif» nəşriyyatnıda korrektor işləyib.
 • 1974-ci ildən BDU Sov.İKP tarixi (siyasi tarix) kafedrasında baş laborant, müəllim, baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.
 • 1999-cu ildən Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəlimi işləyir.
 • Tarix, Sosial elmlər və psixolorgiya, Əcnəbi təbələrin hazırlığı fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnindən mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 18 adda elmi əsəri, o cümlədən «Siyasi tarix», «Azərbaycan tarixi» üzrə 3 proqramı nəşr edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin XIX –XX əsrin əvvəli dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaranması və inkişafı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı mövzusunda tədqiqat işi aparır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • «Respublikanın xarici siyasətində dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi məsələsi» // Heydər Əliyev və dünya azərbaycanlıları» mövzusunda ali məktəbləoarası elmi konfransın materialları. Bakı, 2004
 • «Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında diasporun rolu»// 31 dekabr dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününə həsr olunmuş ali məktəblərarası elmi konfransın materialları. Bakı, 2006
 • «Oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət»// Tarix və onun problemləri. № 3-ə əlavə. Bakı, 2007.
 • İlham Əliyev-Heydər Əliyevin siyasətinin davamçısıdır. // Ümummilli lider Heydər Əlityevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008
 • Bakı Dövlət Universitetinin yetirdiyi görkəmli adim və ictimai xadim. Tarix və Onun problemləri N4 2010. səh 245-251
 • Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyinin qorunmasında Heydər Əliyevin rolu. Qarapapaqlar aylıq elmi-kütləvi dərgi N8 oktyabr Tbilisi 2011.
 • Ərəb Baharı hərəkatları və müasir dünya. Qanun və kriminal N3. 2012.
 • Müasir Dövrdə Çin-Pakistan münasibətləri və onun dünya siyasətinə təsiri-Milli mənafelərin iqtisadi və diplomatik aspektlər mövzusunda keçirilmiş elmi -praktik konfransın materialları Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı 2013.
 • Respublikada kənd təsərrüfatının bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğunlaşdırılması və onun nəticələri. Tarix və Onun problemləri N3 2014.
 • Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan tərəqqisində onun yeri BDU-nun Xəbərləri humanitar elmlər seriyası N3 2015.
 • Azərbaycanın iqtisadi və siyasi həyatında neft müqavilələrinin rolu”. Bakı Unuversiteti Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 3, 2017 s.
Bookmark and Share