ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

ASİYA VƏ AFRİKA ÖLKƏLƏRİ TARİXİ

Kafedra 1922-ci ildə Müsəlman Şərqinin ümumi tarixi adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 1930-cu ildən "Asılı və müstəmləkə ölkələrinin tarixi" kafedrası adlanmağa başlanmışdır. 1937-1938-ci dərs ilində Ümumi tarix kafedrasına birləşdirilmiş, 1950-ci ildən 1960-cı ilədək "Yaxın və Orta Şərq xalqlarının tarixi" kafedrası adı ilə fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1960-cı ildə növbəti dəfə Ümumi tarix kafedrasına birləşdirilmiş, 1965-ci ildə yenidən Ümumi tarix kafedrasından ayrılmış və "Asiya və Afrika ölkələri tarixi" kafedrası adı altında fəaliyyət göstərir.
1965-ci ildən kafedraya müxtəlif illərdə dos. Ə.Z.Dadaşlı, dos. Q.Q.Hüseynov, dos.M.M.Sofiyev, Z.Z.Abdullayev rəhbərlik etmişlər.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının müəllimləri BDU-nun Tarix və Şərqşünaslıq fakültələrində dərs deyirlər.

Kafedranın elmi istiqamətləri

Asiya və Afrika, o cümlədən Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin problemlərinə dair elmi məqalələrin, dərsliklərin, kitabların tədqiqat sahələri üzrə işlər aparılır.

 

Bookmark and Share