ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

AĞAYEV İQBAL

AĞAYEV İQBAL

Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının müdri, tarix elmləri namizədi, BDU-nun dosenti
İş telefonu: 439-01-21
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • İ.Q.Ağayev 1964-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur.
 • 1981-ci ildə 13 saylı orta məktəbi bitirdikden sonra, BDU-nun tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.
 • 1986-cı ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ile bitirmişdir.
 • 1986-1989-cu illerdə Quba şəhərində tarix müəllimi.
 • 1989-1992-ci illərdə BDU-nun tarix fakültəsinin aspirantı.
 • 1994-cü ildən hal-hazıra qədər tarix fakültəsinin Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışır.
 • 1994-cü ildə “1917-1920-ci illər Azərbaycan tarixi Türkiyə tarixşünaslığında” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
 • 20-dən çox məqalənin, metodik və dərs vəsaitinin müəllifidir.
 • Hal-hazirda “Türkiyə və Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-cı il - BDU tarix fakültəsi
 • 1989-1992-ci illər - BDU-nun əyani aspirantı
 • 1994-cü il – “1917-1920-ci illər Azərbaycan tarixi Türkiyə tarixşünaslığında” adlı namizədlik dissertasiyası

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-1994-cü iller – “Qafqaz və Türk xalqları tarixi” kafedrasında baş laborant
 • 1994-cü ilden hal-hazıra qədər – “Asiya və Afrika ölkələri tarixi” kafedrasında baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışır
 • Aparılan dərslər – “Yaxın və Orta şərq ölkələri tarixi”, “Asiya və Afrika ölkələri tarixi”, “Türkiyə tarixi”.
 • 20 məqalənin, 1 kitabın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 1917-1920-ci illər Azərbaycan tarixi Türkiyə tarixşünaslığında, Avtoreferat 1993
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixi problemi, xüsusən Türkiyə regionu

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyetinin actual problemləri. Beynəlxalq elmi sessiya.-Bakı,2003.
 • Türkiyə Avropa ittifaqı münasibətləri müasir dövrə. AMEA-nın akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq institutun "Müasir Şərqin sosial-iqtisadi inkişafı və Azərbaycan modeli" Ümumrespublika elmi-nəzəri konfrans 3 s.2010
 • Bakı Dövlət Universitetinin həm üzv həm də hörmətli rektorumuzun həmsədr oldugu “Qafqaz Universitetləri Birliyinin Təbriz beynəlxalq konfransı”-ında çıxış etmişdir.
 • "İslamı dəyərlər: Tarix və Müasirlik - "Ərəb baharı" və Suriya: hərbi qarşıdurmadan danışıqlar masasına. İslam Həmrəyliyi -2017: Reallıqlar və Perspektivlər" mövzusunda Respublika Elmi-Metodik konfransının Materialları. Bakı.2017. səh.215-216
 • Türkiyə-Cənubi Koreya Münasibətləri Tarixindən. Azərbaycan Türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri Respublika elmi-praktik konfransı 18-19 May 2017-ci il, Bakı.səh141-145

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyeti Türkiyə tarixşünaslıgında/Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi sessiya.-Bakı,2003.
 • Asiya və Afrika ölkələrinin tarixiTarix fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər.-Bakı,2003
 • N. Yüceerin “Birinci dünya savaşında Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan hərəkati” əsəri Azərbaycan tarixinin cümhuriyyət dövrünün bəzi problemləri haqqında.Tarix və onun problemləri.-Bakı,2004.- № 2.
 • Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi kursunun proqramı.-Bakı,2005.
 • Asiya və Afrika ölkələri müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər sistemində Asiya və Afrika ölkələri tarixi magistr kursunun proqramları.-Bakı, 2007.
 • Yeni dövrdə Turkiyənin beynəlxalq vəziyyəti Asiya və Afrika ölkələri tarixi magistr kursunun proqramları.-Bakı, 2007.
 • QİƏT-in yaradılması və quruluşu. BDU-nun 90-illik yubileyi ilə əlaqədar Tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi -praktik konfransı.Bakı, 2009
 • Türk tarih yazımının Azerbaycan Cumhuriyeti bakışı. Bağımsız Azerbaycan (1918-1920) editör: Dr.Qiyas Şükürov, Vasif Qafarov- İstambul, 2010.
 • Türkiyə-Almaniya siyasi münasibətləri (1924-1939-cu illər) Tarix və onun problemləri, N2, 2011, s 94-99
 • Azərbaycan Respublikasının QİƏT in fəaliyyətində iştirakı. Tarix və onun problemləri. Bakı, N3, 2012, s 94-99
 • Türkiyə Almaniya hərbi əlaqələri (1924-1939-cü illər) 2012, Tarix və Onun problemləri N4, Bakı, s. 92-98
 • XX əsrin 80-ci illərində Türkiyənin xarici siyasətinin əsas istiqamətləri. Tarix və onun problemləri. N1-2,2009, s.186-191.
 • Социально - экономическая система и экономическое положение Турции. Пргорамма для бакалаврской магистрской. Изд "Бакы Университети", 2014, с, 16.
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarixi. Bakalavr magister proqrammı, BDU, 2014, s, 52
 • Türkiyə-Rusiya iqtisadi-ticari münasibətlərində qaz sahəsində əməkdaşlığın yeri. Tarix və Onun problemləri, Bakı, N3, 2016 səh. 177-185
 • "İxtisas (Ərəb Ölkələri) Ölkəsinin tarixi" fənn Proqram. Bakı.2017. elmi redaktor.
 • "Yaxın və Orta Şərq ölkələri Tarixi" fənn proqram. bakalavr pilləsi üçün.tərtib edən
 • "İxtisas (Türkiyə)Ölkəsinin Tarixi".fənn proqram.bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017.tərtib edən
 • "История Кореи в исследованиях азербайджанских историков" The 3rd Caucasus Korean Stidies Educators World. 2017. Korea Foundation. s..33-41
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Türkiyə tarixşünaslığında. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransının Materialları, 21-23 May 2018. s. 367-372
 • XX əsrin 90-cı illərində İpək Yolunun bərpası fonunda Çin-Azərbaycan Münasibətləri. Tarix və Onun Problemləri, 2019, N4, s 120-127

KİTABLAR

 • Türkiyə 1918-1945-ci illərdə.-Bakı,2008.
Bookmark and Share