ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

ƏMİROV İSRAİL CƏLAL oğlu

ƏMİROV İSRAİL CƏLAL oğlu

Müəllim, tarix elmlər doktoru namizədi BDU.nun “Asiya və Afrika ölkələri tarixi”kafedrası
Telefon: 439-01-21

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1977-ci ildə Nərimanlı kəndində anadan olub
 • 1984-ci ildə orta məktəbə gedib
 • 1995-ci ildə BDU-nun Tarix fakültəsinə daxil olub
 • 1999-cu ildə BDU-nu fərqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 1999-2001-ci illərdə BDU-nun Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında magistr olub
 • 2002-ci ildən 2008-ci ilə qədər «Asiya və Afrika ölkələri tarixi» kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışıb
 • 2008-ci ildən müəllim vəzifəsində çalışır
 • 1 kitab, 13- elmi məqalənin və yüzlərlə publisistik məqalələrin müəllifidir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1999-cu ildə BDU-nu bitirib
 • 2001-ci ildə magistraturanı bitirib
 • 2002- ci ildən «İkinci Dünya müharibəsindən sonra Türkiyə və Yaponiya əlaqələri adlı dissertasiya üzərində işi 2006-cı ildən başa çatdırıb və hal-hazırda növbədədir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ildən “Asiya və Afrika ölkələri tarixi” kafedrasında çalışır
 • “Asiya və Afrika ölkələri tarixi”, “Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi” fənlərindən mühazirə və məşğələ dərsləri aparır
 • 1 monoqrafiyanın, 13-dən artıq elmi məqalənin və yüzlərlə publisistik məqalənin, müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Türkiyə və Yaponiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • Azərbaycan Yaponiya münasibətləri yeni mərhələ. Tarix və onun problemi N4, 2002.
 • Yaponiyanın Cənubi Qafqazla İqtisadi. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi Magistrantların və Gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 85-ci ildönümünə həsr olunmuş II  elmi-praktik konfransın materiaları. Bakı, 2003.
 • Türkiyə Yaponiya münasibətləri ( 1991-2003) Bakı Dövlət Universiteti tarix fakültəsi Azərbaycanşümaslıq elmi tədqiqat mərkəzi Dünya azərbaycanlıları II buraxlış. Bakı, 2004.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan Yaponiya münasibətləri. BDU-nun Xəbərləri Humanitar elmlər seriyası N3, 2004.
 • Yaponiyanın Azərbaycan strategiyası və Türkiyə. Ümumilli ədəbi liderimiz Heydər Əliyevin əzəz xatirəsinə və 28 may Respublika gününə həsr olunmuş Dünyada yeni inkişaf meylləri istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq elmi praktik simpoziumun materialları ( tezis-məruzələr) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Türk dünyası işləmə fakültəsi Bakı. 2004. s. 150-151.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan-Yaponiya mədəni əlaqələri. Azərbaycan Respublikası Gənclər-İdman və Turizm nazirliyi "Milli mədəni irsimiz ən qiymətli sərvətimizdir, (elmi-praktik konfransda dinlənilən məruzələr) Bakı, 2005.
 • İkinci Dünya müharibəsindən sonra Türkiyə və Yaponiya əlaqələri 1945-2000, monoqrafiya 2007
 • Japoniyanın Güney Kafkasiya politikası ve Azerbaycana ilişkin yatırımları. Fikir Dünyası Fəlsəfə Tarih, Sanat. İstambul, 2009 s. 28-31
 • Türkiyə-Yaponiya elmi texniki və mədəni əlaqələri. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə tarix fakültəsi əməkdaşlarının elmi praktik konfransının materialları. 2009. s. 371-389.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan və Yaponiya əlaqələri Azərbaycan Düvlət İqtisad Universiteti, İşlətim fakültəsi, Bakı 2010.
 • 1960-1970-ci illərdə Türkiyə-Yaponiya iqtisadi əlaqələri İbero-Qafqaz jurnalı N3, 2013.
 • Japoniyanın Azərbaycan politikası. "Asos" jurnalı Ankara 2014 s 103-112
 • Formasiyalar arası fərq (ibtidai icma dövründə), “BDU-nun xəbərləri” №2, , Bakı -2015
 • Yer Planeti ( elmi kütləvi məqalə)
 • Japoniya`nın Azərbaycanın`da yatırım siyasəti
 • Vətəndaş
 • Qəbilə və Tayfalar
 • Yaxın və Orta Şərq ölkələri feodaliz dövründə (III - XVII əsrlər), Bakı, 2016, 224 səh.
 • Formasiyalar arası Fərq. Quldarlıq Formasiyası ( II BÖLMƏ). BDU-Xəbərləri (humanitar seriyası) N3, 2018, s.124-135
 • İrqi Müxtəliflik, 2019, Bakı
 • Natural Təsərrüfat. 2019, Bakı
 • Dövlət adlarındakı şəkilçi etimologiyaları, 2019, Bakı
 • 2021-ci ildən Formasiyalar arası fərq
Bookmark and Share