ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Davudov Qismət Şahbala oğlu

Davudov Qismət Şahbala oğlu

Tarix elmləri namizədi, dosent
Telefon:+99412 439 – 01 - 21
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1964-cü il sentyabrın 21-də Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayonunun Xaspolad-oba kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1991-ci ildə Xaçmaz şəhər 45 saylı dəmiryol məktəbini bitirmişdir
 • 1981-1985-ci illərdə Bakı şəhərində «Sənayequraşdırma» trestinin «Sənayeventilyasiyası» idarəsində çilingər işləmişdir
 • 1985-1990-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin əyani şöbəsinin Azərbaycan bölməsində təhsil almış və həmin Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1990-cı ildə Təhsil Nazirliyinin təqdimatı əsasında həmin Universitetin Tarix fakültəsinin «Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrası»na baş laborant vəzifəsinə təyin edilmişdir
 • 1992-ci ildə müəllim və 1995-ci ildə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Hal-hazırda həmin kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır.
 • 08.11.2006-cı il tarixində «XIX əsrin birinci otuzilliyində İran-Rusiya münasibətləri İran tarixşünaslığında» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Tarix elmləri namizədidir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1990-cı ildə, Bakı Dövlət Universitetini bitirib
 • «XIX əsrin birinci otuzilliyində İran-Rusiya münasibətləri İran tarixşünaslığında», 2006-cı ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir
 • «Yaponiyanın ASEAN ölkələri ilə münasibətləri» doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1981-1985-ci illərdə Bakı şəhərində «Sənayequraşdırma» trestinin «Sənayeven- tilyasiyası» idarəsində çilingər
 • 1990-cı ıldən Bakı Dövlət Universiteti
 • Asiya və Afrika ölkələri tarixi; Yaponiya tarixi; Çin tarixi; İran tarixi dərslərini aparır
 • 14 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Asiya və Afrika ölkələri tarixi
 • İran tarixi
 • Yaponiya tarixi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003-cü ildə Bakıda keçirilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemlərinə dair beynəlxalq elmi sessiyanın işində iştirak etmiş və «Quba bölgəsində türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımları» adlı məruzə ilə çıxış etmişdir
 • Yaponiya islam dinin yayılması. Görkəmli Azərbaycan alimi BDU İlahiyyət fakültəsinin dekanı, Ərəb filalogiyası kafedrasının nüdri, əməkdar elm xadimi, akademik Vasim Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2012, s 381-383.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İran tarixi //Tarix fakültəsinin qiyabi təhsil alan tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər.Bakı,2003
 • Quba bölgəsində türk-müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımları //Azərbayjan Xalq Jümhuriyyəti tarixinin aktual problemlərinə dair beynəlxalq elmi sessiyanın materialları. Bakı, 2003
 • XIX əsrin əvvəllərində İranın Avropa ölkələri ilə münasibətləri İran tarixşünaslığında // BDU Şərqşünaslıq fvkültəsinin 80 illiyinə həsr edilmiş Elmi konfransın materialları. Bakı, 2004
 • «İranın Qafqaz məntəqəsi ilə münasibətlərinə dair sənədlər» toplusunda XIX əsrin əvvəllərində İranın Qafqaz xalqları ilə münasibət-lərinə dair bəziməlumatlar // «Tarix və onun problemləri» curnalı, Bakı, 2005,№ 4
 • XIX əsrin əvvəllərində İran-İngiltərə münasibətləri İran tarixşünaslığında // «Tarix və onun problemləri» curnalı, Bakı,2006,№1
 • XIX əsrin əvvəllərində İran-Fransa münasibətləri İran tarixşünaslığında // «Tarix və onun problemləri» curnalı, Bakı,2006,№2
 • 1821-1823-jü illər İran-Osmanlı müharibəsi və böyük dövlətlər İran tarixşünaslığında // «Tarix və onun problemləri» curnalı, Bakı,2006,№3
 • XIX əsrin əvvəllərində İran-Rusiya münasibətləri İran tarixşünaslığında // «Tarix və onun problemləri» curnalı, Bakı,2007,№1
 • Yaponiyanın ASEAN ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrinə dair. Bakı Dpvlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə tarix fakültısi əməkdaşlarının elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2009, s. 364-370.
 • Yaponiya tarixi proqram. Bakı 2010.
 • Çin tarixi proqram. Bakı 2010.
 • XXI əsrin əvvəllərində Yaponiya-ASEAN əlaqələrinin əsas istiqamətləri. Tarix və onun problemləri, 2011, N3, s. 183-187.
 • Взаимоотношения Японии с государствами Центральной Азии в рамках ШОС. Tarix və onun problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş xüsusi buraxlış N2, 2013.
 • “Müasir dövrdə Yaponiya-ASEAN münasibətləri ” “BDU-nun xəbərləri” №3 Bakı -2015
 • ABŞ və İranda islam inqilabı/ Tarix və onun problemləri. №3, Bakı, 2016.
 • "Asiya və Afrika ölkələri tarixi" fənn proqram.bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017. tərtib edənlər.
 • "Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi"fənn proqram. bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017. tərtib edən
 • "İxtisas (Türkiyə)Ölkəsinin Tarixi".fənn proqram.bakalavr pilləsi üçün.Bakı.2017.tərtib edən
Bookmark and Share