ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədli Atamoğlan

Atamoğlan Ataxan oğlu Məmmədli

Tarix elmlər namizədi, BDU-nun dosenti
Tel:(+99412) 439-01-21
E-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Atamoğlan Ataxan oğlu Məmmədli 1955-ci ildə Beyləqan şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1972-ci ildə Beyləqan şəhər 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1973-cü ildə BDU Tarix fakültəsinə daxil olmuş və buranı 1978-ci ildə bitirmişdir.
 • 1989-cu ildən Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.
 • 1998-ci ildən hal-hazıradək Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasında dosent kimi fəaliyyət göstərir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978 - BDU-nun Tarix fakültəsini bitirib.
 • 1981-1984-BDU aspirant
 • 1987 -“Sovet–İran münasibətləri” adlı namizədlik dissertasiyası

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1986 - BDU tədris hissəsinin əməkdaşı
 • 1989 - Asiya və Afrika ölkələri kafedrasının müəllim, baş müəllim, dosent
 • 1998 - ci ildən Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının dosenti,
 • Apardığı dərslər – Asiya və Afrika olkələri tarixi, Yaxın və Orta Şərq ölkələri tarixi, İran tarixi, Pakistan tarixi, İsrail tarixi, Koreya tarixi
 • 40 məqalənin, 3 monoqrafiyanın, 3 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Sovet-İran münasibətləri (19150-1978-ci illər), Avtoreferat, Bakı 1986.
 • İranın xarici siyasəti

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Yaxın və Orta Şərq: Dünəni, bugünü, sabahı. – Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2007.
 • XX əsrin 90-cı illərində İran-Pakistan münasibətlərində Əfqan probleminin rolu. / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş Müasir Şərqşünaslığın aktual problemləri, mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 16-17 oktyabr, 2017
 • Научная деятельность Насреддина Туси и его вклад в тюркско-исламскую культуру Средних веков.Qırğızıstan-Türkiyə Manas Universiteti (KTMÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin İli çərçivəsində Beynəlxalq Orta Asiya Alimlərinin Dünya Elminə verdiyi töhfə adlı beynəlxalq simpozium 18-19 oktyabr, 2019-cu il

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İİR və Fars Körfəsində təhlükəsizlik problemi. Bakı, 2006
 • İran – Türkmənistan münasibətləri. Bakı, 2006.
 • İarn İslam Respublikasının Ermənistan ilə iqtisadi-ticarət və mədəni əlaqələri. Bakı, 2006.
 • İİR-nın yaranması və onun xarici siyasət kursunun müəyyənləşdirilməsi. Bakı, 2008.
 • Taliban hakimiyyəti illərində İran-Əfqanistan əlaqələri. BDU-nun 90 illiyi münasibəti ilə konfrans 2009.
 • İran-Bəhreyn münasibətlərinin əsas cəhətləri. BDU-Xəbərləri humanitar seriyası, N3. 2010.
 • Влияние ирано-турецких отношений на южно-кавказский регион. Georgia previous experiences future prospects. Iran, Tehran. 20 February. 2011.
 • Pakistan tarixi proqram BDU 2014
 • Koreya tarixi proqram BDU 2014
 • Влияние Ирано-Турецких отношений на южно-кавказский регион. Гилея Науквий Вестник Вып 87 (№8) Киев 2014  с 407-411
 • Развития торговых связей между Исламской Республики Иран и Турецкой Республикой. Кавказ и мир Тбилиси № 18 2014.
 • “İran Pakistan münasibətlərində əfqan problemlərinin rolu və yeri”. Tarix və onun problemləri.bakı-2015.,N3
 • “İranın körfəz siyasətində Omanın rolu”, BDU xəbərləri, Bakı, 2016, №1.
 • .”Müstəqillik dönəmində İran-Azərbaycan münasibətlərinin prioritet istiqamətləri”/ Müstəqil Azərbaycanın 25 il ərzində keçdiyi tarixi yol elmi-praktik konfrans, 7 dekabr 2016

KİTABLAR

 • Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin orta əsrlər tarixi (həmmüəllif), Bakı, 1999.
 • İran II dünya müharibəsi illərində. – monoqrafiya., Bakı, 2000.
 • Ermənilərin gerçək tarixi. Bakı, 2005.
 • Gəlmələr. Bakı, 2008.
 • Asiya və Afrika ölkələri tarixi. Dərs vəsait. 2009
 • Cinna: Pakistan mənəvi atası. Bakı. 2012.
 • ”Gəlmələr (Ermənilərin gerçək tarixi)” II Bakı 2015.Çaşoğlu

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Azərbaycan Respublikasının MTN-nin mükafatı. – 2006.
Bookmark and Share