ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Məmmədzadə Gülnarə

Məmmədzadə Gülnarə Məmmədhəsən qızı

tarix elmləri namizədi, baş müəllim
Tel:439-01-21
E-mail:[email protected]ive.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində fars dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil almış və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1995-ci ildə Tarix fakültəsi Asiya və Afrika ölkələri tarixi kaferdasının dissertantı olmuş, “İran-Azərbaycan mədəni əlaqələri (1991-1995-ci illər)” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
 • 11.12.1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “İran-Azərbaycan mədəni əlaqələri (1991-1995-ci illər) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 28.04.2000-ci ildə tarix elmləri namizədliyinə layiq görülmüşdür.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir.
 • 1999-cu il dekabrın 11-də “İran-Azərbaycan mədəni əlaqələri (1991-1995-ci illər) adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiyə etmişdir
 • “İran-Türkiyə əlaqələri (1980-2000-ci illər)” adlı mövzusunda doktorluq işi üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-cü ildən BDU-nun Tarix fakültəsi „Asiya və Afrika ölkələri tarixi“ kafedrasında işləyir.
 • 40-dan çox məqalənin müəllifidir.
 • 2004-cü ildə „İran-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin inkişafı adlı monoqrafiyası çap edilmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Şərqşünaslıq və tarix problemlərinə dair bir sıra elmi-praktik konfransların, o cümlədən İran-Azərbaycan, İran-Türkiyə dövlət-siyasi əlaqələrinin inkişafına, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasına, Şərqin aktual problemlərinə və digər bu kimi məsələlərə həsr edilmiş konfransların iştirakçısı olmuşdur.
 • İran-İraq müharibəsi Türkiyə-İran ticarət əlaqələri,/. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Musa oğlu Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş Müasir Şərqşünaslğın aktual problemləri, Mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 16-17 oktyabr 2017.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 • İran-türkiyə münasibətləri. Tarix və onun problemləri.bakı2015.,N3
 • İranın sosial-siyasi və beynəlxalq vəziyyəti (XX əsrin 20-ci illəri-XXI əsrin ilk illəri) (dərs vəsaiti), Bakı, 2016
Bookmark and Share