ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 AMERİKAŞÜNASLIQ MƏRKƏZİ 1 FAYDALI LİNKLƏR 1 ƏLAQƏ 1 KONFRANSLAR 1

AVROPA VƏ AMERİKA ÖLKƏLƏRİNİN YENİ VƏ MÜASİR TARİXİ KAFEDRASI

Kafedra universitetin yaranması ilə bir vaxtda, yəni 1919-cu ildə "Ümumi tarix" kafedrası adı ilə yaranmışdır. 1979-cu ildən kafedra "Avropa Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi" kafedrası adlanır. Kafedranın inkişafında t.e.d., prof.Ruhulla Abbasmirzə oğlu Orucovun, t.e.d., prof.Əhrəm Şahmalıyevin, t.e.d., prof.Məlik Orucovun, te.d., prof. Zakir Abdullayevin böyük rolu olmuşdur.

Kafedra müəllimlərinin elmi-pedaqoji tərkibi

 

 • Bakalavr
  1. Amerikanistikaya giriş
  2. ABŞ-ın yeni tarixi
  3. ABŞ-ın müasir tarixi
  4. Avropa ölkələrinin yeni tarixi
  5. Avropa ölkələrinin müasir tarixi
  6. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi
  7. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi
  8. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi
  9. Kanada tarixi
  10. Latın Amerikası ölkələrinin yeni və müasir tarixi
  11. Beynəlxalq münasibətlər tarixi
  12. ABŞ-Azərbaycan münasibətləri
  13. ABŞ və Cənubi Qafqaz
  14. ABŞ və qlobal problemlər
  15. ABŞ-ın partiya-siyasi sistemi
  16. ABŞ-ın xarici siyasəti
  17. ABŞ-ın mədəniyyət və incəsənəti
  18. ABŞ-ın hüquqi sistemi
  19. ABŞ-da dinlər
 • Magistratura
  1. Balkan problemləri və beynəlxalq münasibətlər (XX əsrin 20-30-cu illəri)
  2. Güney Azərbaycanda Sovet-Amerika-İngiltərə qarşıdurması (1941-1946-cı illər)
  3. Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri (Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlər sistemində)
  4. SSRİ-Türkiyə münasibətlərində ABŞ faktoru (1960-1991)
  5. İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində və dövründə beynəlxalq münasibətlər
  6. Azərbaycan Respublikası Avropa ölkələrinin beynəlxalq münasibətlər sistemində
  7. Avropa ittifaqı beynəlxalq münasibətlər sistemində
  8. ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti

Kafedranın elmi istiqamətləri

İstiqamət: Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi İstiqamət: Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi İstiqamət: Beynəlxalq münasibətlər tarixi. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət fəaliyyəti

Bookmark and Share