ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Hüseynov Rəfael Xəlil oğlu

Hüseynov Rəfael Xəlil oğlu

baş müəllim
Telefon:+(994)12 471 72 70

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1945-ci il dekabrın 15-də Ucar şəhərində anadan olub.
 • 1964-cü ildə Ucarda orta məktəbi bitirib, 1971- ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini biirib.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1974-cü ildən kafedranın baş müəllimidir.
 • "Amerika və Avropa ölkələrinin müasir tarixi" və "Beynəlxalq münasibətlər tarixi" fənnlərini tədris edir.
 • 109 məqalə və 20-dən çox metodiki vəsaitin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 • : ABŞ-ın Latın Amerikası siyasəti (XXI əsrin əvvəlləri)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1972-ci ildə Moskva; 1973-cü ildə Kiyev; 1975-ci ildə Bakı; 1980-ci ildə Moskva; 2008-ci ildə Bakı.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Avropa, Amerika və Sovet Rusiyasında diplomatik nümayəndəliklərin təsisedilməsi və Paris sülh konfransına Azərbaycan nümayəndə heyətininburaxılması haqqında qanun. (Məqalə) Azərbaycan Xalq CümhuriyyətiEnsiklopediyası. C.I. Bakı, 2004, s.132.
 • Azərbaycan müstəqilliyinin Avropa dövlətləri tərəfindən de-fakto tanınmasınınbayram edilməsi. (məqalə) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. C.I. Bakı, 2004, s.188.
 • Bir yaş (məqalə) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. C.I. Bakı, 2004, s.256-257
 • İngiltərə dəniz nəqliyyatı idarəsi (məqalə) Azərbaycan Xalq CümhuriyyətiEnsiklopediyası. C.II. Bakı, 2005, s.40-41
 • İyirmi səkkiz may (1918) (məqalə) Azərbaycan Xalq CümhuriyyətiEnsiklopediyası. C.II. Bakı, 2005, s.72
 • Tomson bəyannamələri (məqalə) Azərbaycan Xalq CümhuriyyətiEnsiklopediyası. C.II. Bakı, 2005, s.401
 • "Buş doktrinası" və assimetrik təhdidlər. (Tezis) Azərbaycan dövlətçilikənənələrinin tarixi. Bakı, 2008.
 • Müasir dövrdə ABŞ-ın Mərkəzi Asiya syasəti. (məqalə). Tarix və Gerçəklikjurnalı. №4. Bakı, 2008.
Bookmark and Share