ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Eyyubova Samudə

Eyyubova Samudə Eldar qızı

Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının baş metodisti
Tel:(+ 994 12) 513-29-33

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1970-ci ilin 1 oktyabrında Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1987- ci ildə 44 saylı məktəbi bitirmişdir.
 • 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 1997-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1994- cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 2007-ci ildə “ İslam Konfransı Təşkilatı Beynəlxalq münasibətlər sistemində ( 1969- 2000 ) ” adlı namizədlik dissertasiya sı müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1997-ci ildən BDU- nun tarix fakültəsinin Avropa və Amerika Ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında çalışır. “ Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi ” , “ Konfliktologiya ” , “ Beynəlxalq münasibətlər tarixi ” kurslarını tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ümumi tarix, Beynəlxalq münasibətlər tarixi.
 • İslam Konfransı Təşkilatı Beynəlxalq münasibətlər sistemində ( 1969- 2000 ) ”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan və İslam Konfransı Təşkilatı. // Tarix və onun problemləri.Bakı , 2001 , № 2, s. 116-119.
 • İslam Konfransı Təşkilatı və Kipr problemi. // Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin 10 illiyinə həsr edilmiş konfransın materiallları ( 18 dekabr 2001-ci il ) . Bakı , 2002, s. 99-102.
 • İslam İslam Konfransı Təşkilati və Yuqoslaviya böhranı. // Beynəlxalq həyat. Bakı, 2002, № 1 , s. 69-73.
 • İKT və Fələstin Ərəb dövlətinin yaradılması problemləri. // Tarix və onun problemləri. Bakı, 2004 , № 4 , S. 120-122.
 • İKT və İraq - İran münaqişəsi . // Tarix və onun problemləri . Bakı , 2007 , № 3 s. 273-277
Bookmark and Share