ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Konfranslar

8-9 oktyabr 2019-ci il “Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında Tarix fakültəsinin yeri və rolu” ” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı

21-22 dekabr 2018-ci il tarixdə BDU-da “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans

28 fevral 2018-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi, Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin birgə təşkilat Bİr Əsrin İki Faciəsi elmi praktik konfrans

Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinin Menbeşünaslık, tarihşünaslık ve Metodika bölümü'nde 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde "Cumhuriyete giden Yol: 100" konulu Uluslararası Bilimsel Konferans

2018-ci il Tarix fakültəsi tərəfindən 2018-ci il mayın 21-23-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Cümhuriyyəti - 100

2017-ci il dekabrın 21-22-də BDU-da “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda respublika elmi konfransı

31 Mart Soyqırımı-Tarix qanla yazılmış yaddaşı elmi-konfrans, 31 mart 2017-il

Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümünə həsr olunmuş konfrans, 24 fevral 2017-ci il

“Azərbaycanda türk xalqları tarixinin tədqiqi və tədrisi məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı,18-19 may 2017-ci il

“Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda I elmi konfrans. 21-22 dekabr 2016-ci il

M. K. Atatürk - 135. Türkiyə Cümhuriyyəti azərbaycanlı gənc tədqiqatçıların araşdırmalarında. Respublika tələbə-gənclər konfransı, 19-20 may 2016-ci il

 

 

 

 


Bookmark and Share