ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

İbrahim Zeynalov dekan əvəzi

İbrahim Xudaverdi oğlu Zeynalov 1954-cü il fevralın 5-də anadan olub, 1971-ci ildə Tovuz rayonu Əyyublu kənd orta məktəbini bitirib. 1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin əyani şöbəsini bitirib. 1986-cı ildə “Respublika xalq nəzarəti orqanlarının fəaliyyəti” mövzsusunda dissertasiya müdafiə edib və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb. 1999-cı ildə “Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafı (1970-1980-ci illər)” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib və 2000-ci ildə tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini alıb. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının professorudur və dekan vəzifəsini icra edir.

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Zeynalov_(tarix%C3%A7i)

Bookmark and Share