ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Xəbərlər

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans
03/06/2009

2009-cu ilin payızındaBakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkdir...

| Ətraflı


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix muzeyinə ekskursiya
25/05/2009

Tarix fakültəsinin Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq) ixtisası üzrə I kurs tələbələri...

| Ətraflı


Tofiq Nəcəfli və Dilavər Əzimlinin icmal mühazirələri
15/05/2009

Tarix fakültəsindəAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları...

| Ətraflı


Mühafizə xidməti-polis alayi zabitləri qarşisinda çixiş
10/05/2009

Dosent Boran Əziz 2009-cu ilin mayın 7-də...

| Ətraflı


ELAN
04/05/2009

IV kurs Tarix ixtisası tələbələrinin nəzərinə!!!...

| Ətraflı


Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasinin dosenti Nuru Məmmədov
04/05/2009

BDU-nun Tarix fakültəsinin Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının dosenti Nuru Məmmədov...

| Ətraflı


Qobustan Dövlət Qoruğuna ekskursiya
04/05/2009

2009-cu ilin mayın 2-də Tarix fakültəsinin Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq) ixtisası üzrə...

| Ətraflı


Bəymirzə Şabiyevin icmal mühazirəsi
03/05/2009

Tarixfakültəsində “Azərbaycantarixi” (təbiətfakültələri üzrə) kafedrasının baş müəllimi...

| Ətraflı


Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 91 illiyinə həsr olunmuş konfarns
27/04/2009

Kolumbiya Universitetində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin...

| Ətraflı


“Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə)” kafedrasının iclasi
20/04/2009

17 aprel 2009-cu il, saat 12.00-da “Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə)” kafedrasının iclası keçirilmişdir...

| Ətraflı


Professor E.Muradəliyeva
20/04/2009

Almanların Azərbaycanda məskunlaşmasının 190 illiyinə həsr olunmuş...

| Ətraflı


BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakultələr uzrə ) kafedrasının əməkdaşları
16/04/2009

BDU-nun Azərbaycan tarixi (humanitar fakultələr uzrə ) kafedrasının əməkdaşları .....

| Ətraflı


Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasinin dosenti Boran Əziz
11/04/2009

Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının dosenti Boran Əziz...

| Ətraflı


Professor S.S.Əliyarlinin icmal mühazirəsi
09/04/2009

"Azərbaycanın tarixi" (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının professoru S.S.Əliyarlının...

| Ətraflı


AZƏRBAYCAN TÜRKİYƏ ARAŞDIRMALAR FONDU.
10/03/2009

"Tarixdə ermənilər və erməni məsələsi"...

| Ətraflı10/12/1999

Misir Universitetinin professoru Dr Əhməd Məhəmməd Əhməd Tarix fakultəsinin qonağı oldu.

 

| Ətraflı01/01/1970

2009-cu il dekabrın 19-u və 20-də İsveçin Stokholm və Yoteborq şəhərlərində İsveçdəki Azərbaycanlılar

Federasiyasının (AFİ) təşkilatçılığı və Azərbaycan Beynəlxalq Fondu Şimali Stokholm şöbəsinin əməkdaşlığı

 ilə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin müəllimi, tarix elmləri namizədi Ələmdar Şahverdiyev “21

 AZƏR” hərəkati ilə bağli məruzə ilə çıxış etmişdir.

| Ətraflı01/01/1970
| Ətraflı


ELAN
01/01/1970

01.05.2010-cu il  tarixində  saat: 10-00-da 902-ci  otaqda...

| Ətraflı


CƏFƏROVA ŞƏBNƏM ŞAİQ qızı
01/01/1970

Tel: 012 539 08 56

e-mail: [email protected]

TƏHSILI

 • 2004-cü ildə Bakı şəhərində 272 saylı orta məktəbi birtirmişdir.
 • 2004-2008-ci illərdə ali təhsilin bakalavr pilləsində təhsil alıb
 • 2009-2011-ci illərdə magistr pilləsində təhsil alıb
 • 2012-ci ildən “Türk xalqları tarixi” kafedrasının dissertantıdır
 • Dissertasiya mövzusu: Türkiyə və Azərbaycanın ortaq milli maraqları kontekstində “erməni məsələsi”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2012-ci ildə BDU-nun “Türk xalqları tarixi” kafedrasında əmək fəaliyyətinə başlamlşdır, böyük laborant, saathesabı müəllim
 • “Tarix və onun problemləri” jurnalının çapa hazırlanmasında iştirak edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Türkiyə və Azərbaycanın ortaq milli maraqları kontekstində “erməni məsələsi”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Şəbnəm HACIYEVA. XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəlində Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Cumhuriyyəti arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə tarix fakültəsi professor-müəllim heyətinin və magistrların elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2010, s. 130-133.
 2. Şəbnəm HACIYEVA. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü Türkiyənin xarici siyasətində // Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü münasibətilə magistrların və gənc tədqiqatçıların elmi-praktik konfransının marerialları. Bakı: 2011, s. 69-72.
 3. Şəbnəm HACIYEVA. Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşığı beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində  //  Tarix və onun problemləri, 2011, №2, s. 201-205.
 4. Şəbnəm HACIYEVA. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü problemi Türkiyə KİV-də  //  Tarix və onun problemləri. Bakı: 2011, №3, s. 259-263.
 5. Şəbnəm Hacıyeva. Türkiyə-Ermənistanın sərhəd problemində Azərbaycan amili  //  Tarix və onun problemləri. Bakı: 2011, №4, s. 123-128.
 6. Şəbnəm HACIYEVA. Azərbaycan və Türkiyənin ortaq problemi “erməni məsələsi”  //  Tarix və onun problemləri. Bakı: 2012, №1, s. 90-95.
 7. Şəbnəm HACIYEVA. Azərbaycan və Türkiyənin ortaq problemi “erməni məsələsi”: “Xocalı soyqırımı və uydurma “erməni soyqırımı” //  Tarix və onun problemləri. (Akademik Ziya Bümyadovun 90 illik yubleyinə həsr olunmuş konfransın materialları) Bakı: 2012, №2.s.132-139.
 8. Şəbnəm HACIYEVA. Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 2, 2012
 9. Şəbnəm HACIYEVA. Türkiyə Cumhuriyəti və Azərbaycan   Respublikasi arasında siyasi əlaqələrin qurulması. //  Tarix və onun problemləri. Bakı, 2012, №3.
 10. Şəbnəm Hacıyeva. Türkiye-Ermənistan münasibətlərində Azərbaycan amili. . //  Tarix və onun problemləri. (Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları) Bakı, 2013, №2.s.362-369
 11. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. XX əsrdə Gürcüstanda erməni diasporunun formalaşması və antitürk fəaliyyəti. //  Tarix və onun problemləri, Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal, Bakı, № 3, 2013, s. 152-160.
 12. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Erməni diasporunun antitürk fəaliyyətində qondarma “oyqırımı” iddiaları.  Ümummilli lider Heydər Əlyevin anadan olmasının 92 və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci ildönümünə həsr olunmuş “Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar; Türk-müsəlman soyqırımı: Forumlar, həqiqətlər” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransı, AU, 2013
 13. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Ermənilərin Güney Qafqazda köçürülməsində Rusiyanın rolu. // V.Uludağ Uluslararası ilişkiler konferansı, Barış və Süverenliğin Yenidən İnşaası, Uludağ Universiteti 11-12 aralık 2013, s.599-607.
 14. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Erməni kilsəsinin yaranması və diasporun təşkilindəki fəaliyyətinə dair. Tarix və onun problemləri, Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal, Bakı, №1, 2014. s. 143-153
 15. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. İngiltərədə erməni diasporunun təşkilat­lan­ması və antitürk  fəaliyyəti.  Tarix və onun problemləri, Nəzəri, Elmi, Metodik jurnal, Bakı, №1, 2015, s.205-211
 16. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Ermənistan-diaspor əlaqələrinin fəallaşması və türk dünyasına qarşı birgə mübarizəsi (XX əsrin 90-cı illəri). Tarix və onun problemləri. Bakı, № 3, 2015. s. 163-169.
 17. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Erməniçiliyin təşkilatlandırılmasında diaspora ictimai siyasi alət kimi. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 3, 2015 (çapdadır).
 18. Şəbnəm CƏFƏROVA, Taleh CƏFƏROV. Erməni terrorizmi diasporun fəaliyyət isti­qamət­lərindən biri kimi. Tarix və onun problemləri jurnalı, № 4, 2015. s.272-279.

 

QRANTLAR

 • 2011/ 2012- Bakı Dövlət Universitetində keçirilən “Universitetdaxili 50+50” qrantda professor müəllim heyəti (əməkdaşlar) arasında qalib olmuşdur.
| Ətraflı


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |