ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Türk Tarix Qurumunun XVI Konqresi

01/10/2010

Tarix fakültəsinin dekanı, Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının professoru Sani Tofiq oğlu Hacıyev Ankara şəhərində keçirilmiş Türk Tarix Qurumunun XVI Konqresində iştirak etmək üçün 20.09.2010 – 24.09.2010-cu il tarixləri müddətinə Türkiyə Respublikasının Ankara şəhərinə ezam olunmuşdur.

Konqresdə 22.09.2010-cu il tarixində professor S.T.Hacıyev “Osmanlı tarixi” bölümünə sədrlik etmiş, 23.09.2010-cu il tarixində “Birinci Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan Osmanlı münasibətləri” adlı mövzu ilə məruzə etmişdir. Məruzənin tezisi Türk Tarix Qurumunun Konqres materiallarında dərc edilmişdir.

Bookmark and Share