ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Türk Dünyasının Mübariz Mütəfəkkiri

23/12/2019

 

Səidə Əli qızı Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə dokturunun monoqrafiyası işıq üzü görüb. "Türk Dünyasının Mübariz Mütəfəkkiri" adlı kitab Əhməd Bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr olunub. Təqdim olunan topluya daxil edilmiş məqalələr XIX əsrin sonundan 1939-cu ilədək olan dövrdə Əhməd bəy Ağaoğlunun həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə göstərdiyi çoxşaxəli fəaliyyətinə həsr edimişdir. Kitabın elmi redaktoru tarix elmləri doktoru, professor Anar Camal oğlu İsgəndərovdur. "Türk Dünyasının Mübariz Mütəfəkkiri" monoqrafiyası Əhməd Bəy Ağaoğlunun həyat və yaradıcılığı ilə maraqlanan oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.

Publisist və tənqidçi, hüquqşünas, şəqşünas,

Həyatda bir nömrəli islamşünas, türkşünas.

Nə qədər adların var, arxasında nə zəhmət,

Qürur, vüqar, əziyyə, misilsiz milli qeyrət.

Səidə Əli qızı

Bookmark and Share