ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tofiq Vəliyev dünyasını dəyişib

26/05/2014

T. Vəliyev 1934-cü il may ayında Ağdam şəhərinin Kürdəmir kəndində müəllim ailəsində anadan olub, 1948 - 1958 -ci illərdə Ağdam Pedagoji texnikumunda təhsil alıb. 1951-1952-ci tədris ilində Yevlax rayonunun Qoyunbinəsi kəndində müəllim işləyib. 1953-1958 - ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində oxuyub, təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatla AMEA Tarix institutuna göndərilib. 1960 - 1963 - cü illərdə İnstitutun əyani aspiranturasında təhsil alıb. 1966 - ci ildə "XX əsrin əvvələrində Azərbaycanın ipək emalı sənayesi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 1986-ci ildə " XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sənayəsi və proletariatı" mövzusunda isə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 1990-ci ildə müsabiqə yolu ilə BDU-nun Tarix fakültəsinə professor vəzifəsində keçib. 1993-cü ildən bu günədək fakültənin " Slavyan ölkələri tarixi" kafedrasının müdri vəzifəsində işləyib

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Bookmark and Share