ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix fakültəsinin qonağı Çin akademik Xu Çjenxya

03/10/2012

Çin akademik Xu Çjenxya Tarix fakültəsinin qonağı olmuşdur. Akademik Tarix fakültəsinin professor-müəllim heyəti və tələbələri ilə görünmüşdür. Dekan dos. A. Ə. Rzayev fakültənin tarixi və ənənənləri barədə məlumat verdikdən sonra Akt zalında akademik məruzəsi dinlənilmişdir. Xu Çjenxya məruzəsində Çindəki türk tayfalarının tarixi, mədəniyyəti barədə məruzə oxudu və görüşdə iştirak edənlərin suallarına cavab verdi.

Bookmark and Share