ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix fakültəsinin professor-müəllim və tələbə heyəti Pandemiya (COVİD-19) dövründə də elmi tədqiqatlarını davam etdirir.

30/05/2020

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının dosenti Rövşən Hətəmov mayın 8-də Rusiya Elmlər Akademiyası, Elm və Ali Təhsil Nazirliyi, Rusiya Federasiyası elmi-tədqiqat sosioloji mərkəzi və digər elmi qurumların birgə təşkil etdikləri “Победа Советского народа в Великой Отечественной войне: история и современность” ("Sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsində qələbəsi: tarix və müasirlik") mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki onlayn konfransda iştirak edib. Dosent Rövşən Hətəmov “Мобилизации людских ресурсов Азербайджанской ССР на фронт в годы Великой Отечественной войне” (“Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan SSR-nin insan resurslarının cəbhəyə səfərbər edilməsi ”) mövzusunda məruzə edib. Məruzənin auido yazısı ilə keçiddən tanış ola bilərsiz: https://yadi.sk/i/IddCDawav6LCGw
Əlavə edək ki, Rövşən müəllimin tədqiqatları II dünya müharibəsi dövrünə aiddir. Pandemiya (COVİD-19) dövründə də tədqiqatlarını davam etdirmiş və nəticələrini ictimaiyyətə təqdim edib:
1. Aprelin 8-də Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının təsis etdiyi 1905.az portalında Böyük Vətən müharibəsi haqqında təşkil edilən 2-ci müzakirədə iştirak edib: http://1905.az/boyuk-v%c9%99t%c9%99n-muharib%c9%99si-ikinci-sohb%c9%99t/?
2. II Dünya müharibəsi dövründə Bakı şəhərinin müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri haqqında // Böyük Qələbə - 75 (Məqalələr toplusu). Bakı, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası, 2020. səh. 64-92
3. Ниязов Н.С., Гатамов Р.Г. Участие национальных дивизий в боях за Кавказ и отношение к ним советского военного командования // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. № 1. 2020. Серия 2. Искусствоведение. Филологические науки . c. 143-152

Bookmark and Share