ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix fakültəsinin əməkdaşlarına “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı” təqdim edilb

29/12/2019

2019-cu il dekabrın 29-da “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı” ilə təltif olunan Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarına medallar təqdim edilib.

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm xidmətləri olan 100 yaşlı Tarix fakültəsinin əməkdaşlarını təbrik edirik və onlara uğurlar arzulayırıq.


 

Bookmark and Share