ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix fakültəsinin Həmkarlar Təşkilatının növbəti iclas keçirilib

20/02/2020

19.02.2020-ci ildə tarix fakültəsinin Həmkarlar Təşkilatının hesabat seçki iclası keçirilib. İclası professor Əmrah Dadaşov açıb, sədr bir neçə vacib məsələləri qeyd etdi ki büronun 11 nəfərdən ibarət üzvü var onlar seçilən günə üzərilərini düşən vəzifəsinin öhdəsindən gəlmək üçün, var güvələri ilə çalışmışlar.

Təşkilatının sədri qeyidlərini görə - "Vəzifəmiz əməkdaşlarımızın istirahət və müalicə üçün təşkilat dərindən maraqlanmış və onların Respublikasının bir sıra istirahət və müalicə ocaqlarına putyovka təşkil etmişdir". Təşkilatın növbəti vacib məsələləri sədrin çıxışına görə , birdə işçilərə maddi yardım göstərməkdir bu sahədə işlərimiz qənaətbəxşdir. Hesabatın sonunda qənaətbəxş qiymətləndirilmişdir.

Həmkarlar təşkilatın üzvləri yenidən Əmrah Dadaşovunun 5 illiyə tarix fakültəsi həmkarlarının sədri seçilməsin təklif edilmişdir və son olaraq Əmrah müəllim yetkinliklə fakültə həmkarlarının sədri seçilmişdir.

Bookmark and Share