ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix fakültəsinin Elmi Şuranın iclası

04/06/2015

Elmi Şuranın iclası keçirilib Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Elmi Şuranın iclası keçirilib. Fakültənin Attestasiya Komissiyası yay sesiyasının və yekun dövlət imtahanının nəticələri müsbət qiymətləndirilib. Attestasiya Komissiyasının sədri Şahin Fərzəliyev hesabat nitqi ilə çıxış edib. Şurada Tarix fakültəsinin cari problemləri və gələcək perspektivlər i müzakirə olunub. İclas Fakültə dekanı, dosent Azad Rzayevin çıxışı ilə yekulaşıb.


Bookmark and Share