ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix fakültəsində Potsdamkonfransının simulyasiyası keçirilib

29/06/2017

Mayın 25-də Bakı Dövlət Universitetinin Tarixfakültəsinin Tələbə Elm iCəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 1945-ci ildə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra üç nəhəng dövlətin- ABŞ, SSRİ və Böyük Britaniyanın iştirak etdiyi Potsdam konfransının simulyasiyası keçirilib. Simulyasiyanın daha maraqlı keçməsi üçün tələbələr adı çəkilən dövlətlərin və Almaniyanın nümayəndələri olaraq çıxış edib və sonda qətnamə qəbul ediblər. Simulyasiyada BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin müəllimi Eldar Cəfərov, TEC-nin üzvləri, Tarix fakültəsi ilə yanaşı digər fakültələrin, ADA və BMU universitetlərinin tələbələri iştirak ediblər.Sonda simulyasiyanın moderatoru tərəfindən ən yaxşı komitə rəhbəri, nümayəndə, məruzəçi və nəzakətli nümayəndə seçilib.

Bookmark and Share