ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix fakültəsi Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının doktorantı Yücel Cevdet oğlu Karauzun müdafiə elanı

04/04/2022

2022-ci il 29 aprel tarixində saat 14.00-da Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının doktorantı Yücel Cevdet oğlu Karauzun “Birinci dünya müharibəsi illərində Azərbaycandakı türk əsirləri” mövzusunda 5502.01 – “Ümumi tarix” ixtisasında Tarix elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Yeni bina Tarix fakültəsi otaq 902

Bookmark and Share