ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Tarix Dostiyev Arxeologiya dərslik kitabı

01/12/2021

Tarix üzrə elmlər doktoru Dostiyev Tarix Meyrut oğlun müəllif kimi yeni dərslik kitabı təqdim edir Arxeologiya. Dərslik kitabının elmi redaktor professor İzmayılzadə Qüdrət Seyfulla oğlu. Yeni dərslikdə bəşəriyyətin sübh çağından son orta əsrlədək keçdiyi tarixi inkişaf yolunun qanunauyğunlaqrını, tarixi inkişaf prosesində hər bir arxeoloji dövr insanlarının kəşf və innovasiyaları, nailiyyət və töhfələri şərh olunur. Dərslikdə arxeoloji anlayışlar, tədqiqat metodları, arxeoloji mənbələr əsasında müxtəlif texnoloji, etnik, sosial rekonstruksiyalar haqqında məlumat veririlir.
Dərslik ali məktəblərin Tarix fakültəsinin bakalavr səviyyəsi üçün nəzərdə tutulub.

Bookmark and Share