ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) IV kurs azərbaycan bölməsinin tələbəsi Gülcənnət Hüseynli ingilis dilində yerinə yetirdiyi “Postsovet Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionlarında ABŞ və Rusiyanın hərbi-siyasi iştirakı” mövzusunda buraxılış işini müdafiə etmişdir

29/06/2017

Tarix fakültəsində AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun professoru tarix elmləri doktoru Şahin Fərzəlibəylinin sədrliyi ilə 2016/2017-ci tədris ilinə aid buraxılış işlərinin müdafiəsi keçirən komissiya işini başa çatmışdır. Komissiyada Azərbaycan və rus dillərində yazılmış buraxılış işləri ilə bərabər, Türk xalqları tarixi kafedrasında yerinə yetirilmiş ingilis dilində 1 buraxılış işi də müdafiə edilmiştir.

Müdafiənin keçirilməsi üçün rektor akademik Abel Məhərrəmovdan rəsmi icazə alınmış, fakültə dekanı dosent Azad Rzayevin xüsusi sərəncamı ilə müdafiə komissiyasının tərkibinə fakültənin ingilis qruplarında dərs deyən müəllimlər daxil edilmişdilər.

Bundan sonra Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) IV kurs azərbaycan bölməsinin tələbəsi Gülcənnət Rəsul qızı Hüseynli ingilis dilində yazdığı “Postsovet Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionlarında ABŞ və Rusiyanın hərbi-siyasi iştirakı” mövzusunda buraxılış işini müdafiə etmişdir (rəhbər Türk xalqları tarixi kafedrasının dosenti S.F.Ruintən, opponent kafedranın müəllimi C.Ə.Əlisgəndərli).

Müdafiə geniş müzakirə şəraitində keçirilib. Buraxılış işi komissiya tərəfindən 100 balla qiymətləndirilib. Əlavə məlumat üçün qeyd edək ki, G.R.Hüseynli tələbə olduğu müddətdə:

  • 2016-2017 illərdə iştirakçısı olduğu 2 Respublika konfransında ingilis dilində məruzə ilə çıxış etmiş; •
  • 2016-cı ildə “Qafqaz İslam Ordusu və onun XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda geosiyasi proseslərə təsiri” mövzusunda məqaləsi “Tarix və onun problemləri” jurnalının 2016-cı il tarixli 2-ci sayında dərc edilmiş;
  • 2016/2017-ci tədris ilində Tarix fakültəsi tələbələri arasında “Azərbaycan – Türkiyə münasibətlərinin geosiyasi aspektləri” mövzusunda layihə ilə Universitetdaxili 50+50 qrant layihəsinin qalibi olmuş. Layihə çərçivəsində hazırladığı ingilis dilində məqaləsi “Tarix və onun problem¬ləri” jurnalının 2016-cı il tarixli 2-ci sayında dərc edilmiş;
  • İngilis dilində “ABŞ və Rusiyanın post-sovet Cənubi Qafqaz regionunda hərbi-siyasi iştirakı: milli maraqlar, yoxsa rəqabət” mövzusunda məqaləsi Tarix fakültəsi Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunan “Türk dünyası gənc tədqiqatçılar dərnəyinin Araşdırmaları” jurnalının 2017-ci il tarixli 1-ci sayında dərc olunmuşdur.

 

Bookmark and Share