ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Qüdrət İsmayılzadə Biblioqrafik Məlumat Toplusu kitabının Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunub.

13/09/2019

Tarix elmləri doktoru, professor, əməkdar müəllim Qüdrət Seyfulla oğlu İsmayılzadənin adı respublikada və onun hüdudlarında çox çox uzaqlarda yaxşı tanınan arxeoloq alimlərdəndir. O, dəfələrlə Azərbaycan arxeologiyasını Beynəlxalq Elmi Konfrans, simpozium və Seminarlarda ləyaqətlə təmsil etmişdir.

Aliminin Biblioqrafik Məlumat Toplusu Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş kitabı işıq üzü görüb. Kitabın birinci səhifəsində Albert Enşteynin sitatı ilə başlayır “Bizlər, öləri insanlar öz ölməzyimizə bizdən sonra qalan şeylər nail oluruq, o şeylərdə ki, birgə yaradırıq” Albert Eynşteyna bu sözləri məxsusdur.

Bookmark and Share