ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

“Qədim Roma tarixi” kitabı işıq üzü görüb

12/12/2018

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qədim Roma tarixi” adlı kitab işıq üzü görüb. Kitab ali məktəblərin tarix fakültələrində tədris olunan qədim dünya tarixi kursunun mühüm bir hissəsini təşkil edir. Dərslikdə Romanın ən qədim tarixi, dövlətin meydana gəlməsi, respublika quruluşunu yaranması və onun imperiya ilə əvəz olunması və Roma dövlətinin süqutunu əks edən dövrlər əhatə olunub. Kitabın elmi redaktoru akademik Y.M.Mahmudov, nəşrə hazırlayan professor Ə.N.Dadaşov, rəyçilər akademik Ə.Ə.Əlizadə, Z.İ.Yampolski.

Bookmark and Share