ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (Caucasus Research Resource Center)

01/04/2010

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzi (Caucasus Research Resource Center) 2010-cu ilin mart-dekabr aylarında tələbələr üçün yeni tədqiqat təlim təqaüd proqramı elan etmişdir.

İştirakçılara sosial-iqtisadi siyasət problemlərinin təhlilinin əsasları haqqında məlumat veriləcək, statistik proqramlardan istifadə və iri beynəlxalq təşkilatların standartlarına uyğun hesabat yazmaq üzrə təlim keçiriləcək.

Bookmark and Share