ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Növbəti Dissertasiya şurasının iclası

16/05/2015

Mayın 16-da, Bakı Dövlət Universiteti nəzdində Tarix üzrə elmlər doktoru və tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün növbəti dissertasiya şurasının iclası keçirilib. İclasın sədri olub Haciyev Sani Tofiq oğlu, tarix üzrə elmlər doktoru, professor. Elmi katib olub Suleymanova Sevda Yunis qızı, tarix üzrə elmləri doktoru, professor. Dissertasiya şurasında müdafiə edib tarix fakültəsinin əməkdaşı "Azərbaycan tarix ( humanitar üzrə)" kafedrasının müəllimi Nəcəfova Kəmalə Telman qızı. Dissertasiyanın mövzu olub "Azərbaycan Milli Hərəkatında Ziyalıların iştirakı (1905-1918 - ci illər)". Dissertasiya şura iclası uğurla keçti.


Bookmark and Share