ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

GÜLXANIM QARAYEVA, AYNUR HACIQƏDİRİ. “ƏRƏB ÖLKƏLƏRİNİN TARİXİ (ORTA ƏSRLƏR VƏ YENİ DÖVR) " ADLI DƏRSLİK KİTABI TƏQDİM EDİRLƏR

15/12/2021

Asiya və Afrika ölkələri tarixi kafedrasının dosenti Gülxanım Qarayeva həmmüəllifnən Aynur Hacıqədir i“Ərəb ölkələrinin tarixi (orta əsrlər və yeni dövr) adlı dərslikdə orta əsr və yeni dövrdə ərəb dünyasında baş verən mühüm tarixi hadisələr, ictimai-siyasi və mədəni mühit öz əksini tapmışdır. Dərsliyin özəl tərəfi ərəb ölkələrinin yeni dövr tarixinin ilk dəfə Azərbaycan dilində işlənməsidir. Bu dərslik ali məktəblərin Şərqşünaslıq, Tarix. Beynəlxalq münasibətlər fakültələrində təhsil alan, regionşiınaslıq və diplomatiya sahəsində ixtisaslaşan bakalavr və magistr pilləsinin tələbələri, xarici siyasət sahəsində çalışan mütəxəssislər, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Elmi redaktorlar: Nərgiz Çingiz qızı Axundova AMEA-nın həqiqi üzvüdür
Aida Rəhim qızı Bağırova Tarix üzrə fəlsəfə doktoru. dosent
Rəyçilər: İ. Q. Ağayev Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,dosent
A.A.Məmmədli Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Bookmark and Share