ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya elmi tədqiqat laboratoriyasının elmi işçiləri beynəlxalq simpoziumlarda iştirak ediblər.

01/07/2019

Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya elmi tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşlarının elmi fəaliyyətində nəticələrin ictimaiyyətə təqdim edilməsi mühüm mərhələ təşkil edir.

Elmi tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi dosent Səidə Quliyeva VI beynəlxalq Türk dünyası araşdırmaları simpoziumunda, böyük elmi işçi Ulduz Paşayeva və Təbiət fakültələri üzrə Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi t.f.d.Zəhra İslamova "Nadir şah Əfşar: tarixin gedişini dəyişən dahi sərkərdə" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda iştirak ediblər. Məruzələr maraqla dinlənilib və müzakirələr aparılıb. Konfransların materialları nəşr edilib.

Bookmark and Share