ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Türk xalqları tarixi kafedrasının dissertantı Şəbnəm Şaiq qızı Cəfərovanın dissertasiya işinin müdafiəsi haqqında elan

04/04/2022

2022-ci il 29 aprel tarixində saat 12.00-da Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi Türk xalqları tarixi kafedrasının dissertantı Şəbnəm Şaiq qızı Cəfərovanın“Türkiyə və Azərbaycanın ortaq milli maraqları kontekstində “erməni məsələsi” mövzusunda 5502.01 – “Ümumi tarix” ixtisasında Tarix elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Yeni bina Tarix fakültəsi otaq 902

Bookmark and Share