ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

CEU-nin (Mərkəzi Avropa Universiteti, Budapeşt) və Moskva Dövlət Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru M.V.Dmitriyev BDU-nun Tarix fakultəsində mühazirələr oxuyacaq

22/11/2010

29-30 noyabr 2010-cu il tarixlərində CEU-nin (Mərkəzi Avropa Universiteti, Budapeşt) və Moskva Dövlət Universitetinin professoru tarix elmləri doktoru M.V.Dmitriyev BDU-nun Tarix fakultəsində mühazirələr oxuyacaq. Tarix elmləri doktoru professor M.V.Dmitriyev MDU və CEU-dan başqa Kanada və ABŞ-ın bir sira universitetlərində də mühazirələr oxumuşdur.

 

Mühazirə mövzuları, onların keçirilmə məkanı və zamanı belədir:

 

1.Особенности отношения к исламу на Руси, в Московском государстве и Российской империи.

29 noyabr 2010, saat 12.00, BDU, Tarix fakultəsi, aud.902

 

2.Связи религиозных традиций и национальных представлений (западное христианство, православие, нехристианские традиции)

30 noyabr 2010, saat 12.00, BDU, Tarix fakultəsi, aud.902

 

3.Особенности Византийско-православных религиозных традиций и роль в истории России, Восточной Европы и Евразии.

30 noyabr 2010, saat 15.00, BDU, Tarix fakultəsi, aud.902

Bookmark and Share