ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

BIR ƏSRİN İKİ FACİƏSİ konfrans elan

29/01/2018

28 fevral 2018-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi, Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “20 Yanvar“ faciəsinin 28-ci ildönümü və “Xocalı soyqırımı”nın 26-cı ildönümü ilə bağlı sərəncamlarını rəhbər tutaraq, “Bir əsrin iki faciəsi” mövzusunda elmi konfransın keçirilməsini nəzərdə tutmuşdur.

Konfransın işlək dilləri Azərbaycan, türk, rus və ingilis dilləri müəyyən edilmişdir. Tezis üçün son qəbul günü 20 fevraldır. (A4 formatda, 3 səhifəyə qədər, Times New Roman 12, interval 1). Əlaqə üçün: bdu.tarix.tec@mail.ru


Konfransın mövzuları:

1. 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı Beynəlxalq hüquq müstəvisində 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı beynəlxalq müstəvidə 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı hüquqi müstəvidə

2. 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımının mirası və tarixşünaslığı 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımının səbəbləri, nəticələri 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı tarixi tədqiqatlarda əksi 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımının təbliğı və tanıdılması 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı dərsliklərdə

3. 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı mətbuatda 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı Azərbaycan mətbuatında 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı xarici ölkələrin mətbuatında

4. 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımının mədəniyyətinin əksi 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı ədəbiyyatda 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı filmlərdə 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı musiqidə 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı təsviri incəsənətdə 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı memarlıqda

5. 20 Yanvar faciəsi və ya Xocalı soyqırımı şahidlərin dili ilə 20 Yanvar faciəsi şahidlərin dili ilə Xocalı soyqırımı şahidlərin dili ilə

Bookmark and Share