ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

“Bir əsrin iki faciəsi” adlı konfrans

28/02/2018

28 fevral 2018-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi, Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrası və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “20 Yanvar“ faciəsinin 28-ci ildönümü və “Xocalı soyqırımı”nın 26-cı ildönümü ilə bağlı sərəncamlarını rəhbər tutaraq, “Bir əsrin iki faciəsi” mövzusunda elmi konfransı keçirilmişdir.

Konfransın açılış mərasimində Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedrasının müdiri professor Anar İsgəndərov çıxış etmişdir. Konfrans iştirakçılarının məruzələrini dosent Mətanət Məmmədova və dosent Sevinc Qasımova dinləmişlər. Konfransın bağlanış mərasimində isə bütün iştirakçılara diplomlar təqdim edilmişdir. Konfransın kitabçasında çap olunan məqalələri sizə təqdim edirik :

 • Aliyə NƏSİBOVA (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "20 YANVAR FACİƏSİ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN MƏTBUATINDA"
 • Ayşə NƏRİMANOVA (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "20 YANVAR FACİƏSİ MƏTBUATDA"
 • Bahar AĞAYEVA (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "MİLLİ AZADLIQ HƏRƏKATINDA XALQIN 20 YANVAR SINAĞI"
 • Fatimə CARULLAZADƏ (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "20 YANVAR FACİƏSİNİN SƏBƏBLƏRİ VƏ NƏTİCƏLƏRİ"
 • Gülyaz HÜMMƏTZADƏ (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "20 YANVAR FACİƏSİ VƏ XOCALI SOYQIRIMI ƏDƏBİYYATDA"
 • Lalə İBADULLAYEVA (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "20 YANVAR FACİƏSİNİN ORTA MƏKTƏB DƏRSLİKLƏRİNDƏ TƏBLİĞİ"
 • Nərmin KƏRİMOVA (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "20 YANVAR FACİƏSİ ŞAHİDLƏRİN DİLİ İLƏ"
 • Aynur MUSTAFAYEVA (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "ŞEİRLƏRDƏ XOCALI KƏDƏRİ"
 • Əşrəf XANƏLİYEV (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMININ TANIDILMASI"
 • Fəridə NOVRUZOVA (Bakı Dövlət Universitetinin IV kurs tələbəsi) "WITNESSES OF KHOJALY TRAGEDY DURING THE COURSE OF ARMENIAN AGRESSION AGAINST AZERBAIJAN"
 • Fidan AXUNDOVA (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "XOCALI - AZƏRBAYCANIN QAN YADDAŞI"
 • Gültəkin SADİQ (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMI FİLMLƏRDƏ"
 • Günəş ŞİRVANZADƏ (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "XOCALI FACİƏSİ BEYNƏLXALQ MƏTBUATDA"
 • İsmayıl FAXTİYEV (Sumqayıt Dövlət Universitetinin IV kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMI VƏ 20 YANVAR FACİƏSİ ŞAHİDLƏRİN DİLİ İLƏ"
 • Maqsud MÜSLÜMOV (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMININ SƏBƏBLƏRİ VƏ NƏTİCƏLƏRİ"
 • Mirheydər BƏDİROV (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMI HÜQUQİ MÜSTƏVİDƏ"
 • Naibə BALAMMƏDOVA (Bakı Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMI ŞAHİDLƏRİNİN YADDAŞINDA"
 • Nigar ABDULLAZADƏ (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMI TƏSVİRİ SƏNƏTDƏ"
 • Qızyetər ƏHMƏDZADƏ (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMI ŞAHİDLƏRİN DİLİ İLƏ"
 • Rəhiməxanım MÜRVƏTOVA (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMI FİLMLƏRDƏ"
 • Rəqsanə Baxışova (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMININ MEMARLIQDA TƏCƏSSÜMÜ"
 • Səlbinaz DAŞDANOVA (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQRIMI BEYNƏLXALQ HÜQUQ MÜSTƏVİSİNDƏ"
 • Şəhla RƏHİMOVA (AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun doktorantı) "ХОДЖАЛИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ - ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"
 • Ümid ÜMÜDOV (Bakı Dövlət Universitetinin III kurs tələbəsi) "XOCALI SOYQIRIMININ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARDA TANINMASI HAQQINDA MÜZAKİRƏLƏR"

 

Bookmark and Share