ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Yadıgarı: Bakı Dövlət Universiteti-100 yeni kitabı nəşri olunub

01/07/2019

Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin professorlar Anar İsgəndərov və Səidə Əliqızı birliktə "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Yadıgarı:Bakı Dövlət Universiteti-100" tədqiq olunub.

Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş əsərdə Azərbaycan orta əsrlərdə məktəb və təhsil, çar Rusiya dövründə qəra və seminariyasının tarixində nəzər salınmış, fəvral burjua inqlilabından sonra Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması uğrunda universitetinin ilk nizamnaməsi, universitetin fəaliyyətə başlanması, Sovet hakimiyyəti və müstəgillik illərindəki illərindəki fəaliyyəti işıqlandırılmışdır.

Qeyd edək ki, bu fundamental monografiya Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinə ithaf olunub və bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün.

Bookmark and Share