ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 - Müsəlman Şərgində İlk Parlamentli Respublika mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları nəşr olunub.

09/07/2018

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 - Müsəlman Şərgində ilk parlamentli Respublika mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları Tarix fakültəsi, "Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə)" və  Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq və metodika kafedralarının təşkilatçılığı və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səyi nəticəsində nəşr edilib.

Bookmark and Share