ANA SƏHİFƏ 1 TARİXİMİZ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MUZEY 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Azərbaycan tarixi vizual olaraq nümayiş etdirilir.

15/03/2010

Tarix fakültəsində ilk dəfə olaraq, mühazirələr yeni texnoloji üsulla keçirilir. Xaricdən gətirilmiş iri ekranlı kompyuter monitorların köməyi ilə Azərbaycan tarixinin bütün sahələri ensiklopediya şəklində tələbələrə nümayiş etdirilir. Bu haqda "Bakı Universiteti"-nə məlumat verən tarix elmləri namizədi, dosent Azad Rzayev
bu yeniliklərdən tələbələrin də razı olduğunu bildirmişdir.

Bookmark and Share