ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

“Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə)” kafedrasının iclasi

20/04/2009

17 aprel 2009-cu il, saat 12.00-da “Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə)” kafedrasının iclası keçirilmişdir.İclasda kafedranın əyani aspirantı V.V.Qafarovun “Şimali Azərbaycan məsələsi Rusiya-Türkiyə münasibətlətində (1917-1922-ci illər)” mövzusunda (elmi rəhbər prof. E.Muradəliyeva) və əyani aspirant G.Ə.Rizayevanın “XX əsrin əvvəllərində Böyük Britaniyanın Azərbaycan siyasəti” (elmi rəhbər prof. M.Fətəliyev) mövzusunda ilkin müzakirələri keçirilmişdir.Yüksək elmi səviyyədə keçən müzakirələrdə  aspirantlara tövsiyyələr və qeydlər verilmişdir.Kafedranın iclasında BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru prof. İ.Ə.Əliyev və Tarix fakültəsinin dekanı prof. S.T.Hacıyev də iştirak etmişdir.

Bookmark and Share