ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ELMİN İNKİŞAFI FONDU QRANT LAYİHƏLƏRİ MÜSABİQƏSİ

14/02/2011

Tarix fakültəsinin Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının müəllimi Əziz Boran Orduxan oğlu “Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri”əsərinin ingilis və rus dillərinə tərcümə edilərək nəşr edilməsi (fərdi şəkildə) və “Erməni vəhşiliyinin nəticələri: Qaçqınlar məsələsi və AXC-nin onları yerləşdirmə istiqamətindəki fəaliyyəti” (kollektiv şəkildə-Azad Rzayev, Lətifə Həsənova, Aytən Abbasova ilə birlikdə) adlı layihələrlə qrant proqramında iştirak etmişdir.

Bookmark and Share