ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Azərbaycan Respublikası ilə Cənubi Koreya diplomatik əlaqələr

26/05/2012

Azərbaycan Respublikası ilə cənubi Koreya Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin qurulması münasibətilə keçirilən "Koreya günləri" çərçivəsində Tarix fakültəsində Koreya mədəniyyəti günü keçirilmişdir. Tədbirdə CKR-nın Bakıdakı  səfiri və səfirliyin əməkdaşları, BDU-dakı Koreya mərkəzinin əməkdaşları, BDU-dakı Koreya mərkəzinin əməkdaşların, həmçinin respublikanın müxtəlif təşkilatlarında çalışan koreyalılar, Tarix fakültəsinin professor - müəllim heyəti və Koreya-Fan klubunun üzvləri iştirak etmişlər. CKR-nin səfri Li Ci Hani, Tarix fakültəsinin dekanı dos. A. Ə. Rzayev, Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müdri prof. Q. S. İsmayilzadə təbrik nitqi söylənmişlər. Tədbirdə Koreyanın tarixi və mədəniyyəti, Koreya-Azərbaycan siyasi əlaqələr barədə məruzələr dinlənmiş, Koreya milli rəqslər və yeməkər təqdim edilmişdir. Azərbaycanda muğam təhlisi alan Kim Min Seok isə hər iki dildə mahnlar ifa etdi.

 

 

Bookmark and Share