ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix muzeyinə ekskursiya

25/05/2009

2009-cu ilin mayın 20-də Tarix fakültəsinin Regionşünaslıq (Qafqazşünaslıq) ixtisası üzrə I kurs tələbələri Tarix fakültəsinin qiyabi və axşam təhsili üzrə dekan müavini, arxeoloq, professor Ə.N.Dadaşovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix muzeyinə ekskursiyaya aparılmışlar. Tələbələr Azərbaycanın eradan əvvəlki dövrlərdən müasir günümüzədək olan tarixi nümunələri haqqında maraqlı məlumatlar əldə etmişlər. Burada tələbələri görkəmli xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaşadığı və işlədiyi otaqlar, Şərq ölkələrindən gələn müsafirlərini qəbul etdiyi Şərq zalı haqqında faktlar daha çox cəlb etmişdir.

Bookmark and Share