ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Atatürk Universitetində “Böyük İpək Yolu ölkələrinin mədəni dialoqu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-metodik konfrans keçirilmişdir

24/05/2016

2016-cı il mayın 5-6-da Türkiyənin Ərzurum şəhəri Atatürk Universitetində “Böyük İpək Yolu ölkələrinin mədəni dialoqu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-metodik konfrans keçirilmişdir. Konfransda Bakı Dövlət Universiteti Türk xalq-larının tarixi kafedrasının professoru, tarix üzrə elmlər doktoru Nisbət Mehdiyeva iştirak etmişdir. Burada onun “Böyük İpək Yolu: dünən və bu gün” mövzusunda məruzəsi dinlənilmişdir. Beynəlxalq elmi-metodik konfrans 150-dan artıq nümayən-dənin iştirakı ilə rus, ingilis və türk dillərində müxtəlif bölmələr üzrə öz işini davam etdirmişdir. “İpək Yolu ölkələrinin mədəni dialoqu” Beynəlxalq simpoziumunda (5-6 may 2016-cı il Türkiyənin Ərzurum şəhəri) müəlliflərə konfrans materialları təqdim edilmişdir.


Bookmark and Share