ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müəlliminin yeni kitabı nəşr olunub

04/07/2019

Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin müəllimi Fəxriyyə Həvil qızı Həvilova "Azərbaycanın Memorial Muzeyləri və Mədəni İrsimiz" adlı yeni elmi tədqiqat kitab işıq üzü görüb. Bu elmi monoqrafiyada Azərbaycanın memorial muzeylərinin milli mədəniyyətimizin mühüm bir səhifəsi yaşadığı siyasi-ictimai və mədəni səciyyəli prosesləri maddi sübütlar və dəlillər əsasında göstərməyə çalışması və mədəni irsimizin əsas daşıyıcılarından biri olması təhlil hədəfi seçilmişdir.

Bookmark and Share