ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının əməkdaşının yeni kitabı nəşri olunub

04/07/2019

Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin saat hesabı müəllimi Mahmudova Hicran Rəhman qızı "İskit Sibir Dünyası və Azərbaycan" adlı yeni elmi tədqiqat kitab işıq üzü görüb. Bu elmi monoqrafiyada iskitlərin tarixinə arxeoloji yanaşma əsas götürülərək, onların yaratdıqları mədəniyyət və abidələri, iskit incəsənətin əsas xüsusiyyətləri və mahiyyəti İskit-Sibir dünyası və Azərbaycan materialları əsasında müqayisəli şəkildə tədqiqat müstəvisinə çıxarılır, onların tariximizdəki yeri və rolu təhlil hədəfi seçilir. Tədqiqatdan ali məktəblərin, aidiyyəti üzrə mütəxəssis və tədqiqatçılar faydalana bilər.

Bookmark and Share