ANA SƏHİFƏ 1 ELMİ ŞURA 1 LABORATORİYALAR 1 MAGİSTRATURA və DOKTORANTURA 1 MÜBADİLƏ PROQRAMMLARI 1 KONFRANSLAR 1 ƏLAQƏ 1

I Türkoloji qurultay-90 elmi-praktik konfransı

11/10/2016

Oktyabr 7, 2016 ildə BDU-nun Tarix fakültəsində I Türkoloji Qulutay 90-illik yubileyi elmi-praktik konfransı keçirilmişdir. Bu elmi praktik-konfrans keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 18 fevral 2016-ci il tarixli sərəncamı ilə əlaqədar idi. Konfransın açılışı Tarix fakültəsinin dekanı Azad Rzayev, professor Sevda Suleymanova, professor Əsməd Muxtarova bu I-ci Türkoloji Qurultayın Türk xalqları tarix üzrə mənbə və böyük əhəmiyyəti tələbələrə və konfransın iştirakçılara bildirdilər. Bu həsr olunmuş elmi praktik konfransının mövzusu iştrakçılar öz marağlı məruzələrlə çıxış ediblər

1. Türkologiya elminin XX əsrdə yeni başlanğıcı: I Bakı Türkoloji qurultayi - Agün Bayramova ( III kurs, Antropologiya ixtisası.

2 I Türkoloji qurultay və onun Bakıda keçirilməsi sirri- Fəridə Novruzova ( III kurs, tarix müəllimi ixtisası)

3 Azərbaycanda Sovet milli siyasəti (20-30-cu illər) - Nigar Hüseynova ( Sabah qrupu, II kurs, tarix müəllimi ixtisası)

4 XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan SSR-də mədəni quruculuq tədbirləri - Billurə Qurbanzadə ( II kurs, magistrant)

5. Türkoloji qurultayın təşkili - Tunzalə Üzeyirova ( III kurs, tarix müəllimi ixtisası) 6. V.V. Bartold türik xalqları tarixinin tədqiqatçısı kimi - Səidə Nəbiyeva ( Dünya azərbaycanlıları: tarixi demoqrafiya ETL-in əməkdaşı).


Bookmark and Share